/ / מה גזע של כלב בסרט האחרון של magikyan (Dog שצ'רבאקוב)

מה גזע של כלב בסרט האחרון של magikyan (Dog שצ'רבאקוב)

תשובה №1:

אם אתה מדבר על הכלב הזה https://otvet.mail.ru/question/173134157?

זהו שפיץ יפני (כאן, תיאור גזע עם תמונות)
http: //
animal.ru/dog/breed/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B8%D1%86/
הסר את החלל

תשובה №2:

תמונה אפילו אם פורסם.

תשובה №3:

כלב סמויד

שימו לב: